نوشته‌ها

حضانت

آیا ازدواج مجدد مادر حضانت را از او سلب می کند؟

وکبل حضانت در مشهد + توضیحات کامل در این باره فاطمه خانوم با حسن آقا ازدواج می کنند و فرزندی از این ازدواج متولد میشه به اسم اکبر، بعد از چند سال این دو نفر تصمیم به جدایی می گیرند، اکبر هم پنج سالشه و طبق قانون حضانتش با مادره تا هفت سالگی. بعد از […]