وکیل خلع ید در مشهد + توضیحات کامل

خلع ید یعنی چه؟ یعنی زمانی مالک یک مال غیر منقول اعم از مغازه یا منزل یا زمین بخواهد تصرف، متصرف غیر قانونی ملک خویش را پایان بخشد. شرط اصلی این دعوا مالکیت بلامنازع ملک مورد دعوی است.

برای طرح دعوی خلع ید باید به کجا مراجعه کرد؟ 

برای طرح این دعوی مالک با در دست داشتن سند مالکیت باید دادخواست خلع ید علیه متصرف یا همان غاصب مطرح کند.

حال ممکن است حالتی پیش آید که مالک سند مالکیت نداشته باشد و متصرف هم ادعای وی را مبنی بر مالکیت نپذیرد و به تصرف خود ادامه دهد حال باید چه کرد؟ در واقع اگر در دعوی خلع ید سند نداشتیم چه باید بکنیم؟ 

در اینصورت شخص مدعی مالکیت که می خواهد شخص متصرف را از ملک بیرونکند باید ابتدا دعوی اثبات مالکیت طرح نماید، و بعد از اخذ رأی قطعی مالکیت ملک مورد تنازع اقدام به طرح دعوی خلع ید نماید.

تخلیه ید

اگر قرارداد مستاجر تمام شد ولی ملک را تخلیه نکرد چه باید بکنیم؟ درواقع چگونه حکم تخلیه مستاجر را بگیریم؟

توضیح این پرسش نیاز به بحث جداگانه دارد اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که زمانی که شما قراردادی دارید که به عنوان مثال تاریخ آن به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری بلا اعتبار است شما باید طرح دعوی تخلیه ید کنید زیرا خلع ید زمانی به کار می رود که قراردادی بین طرفین وجود ندارد و در واقع شخص ملک را غصب کرده.

دعوی تخلیه ید از دعاوی غیر مالی محسوب می شود.

ولی در تخلیه صرف اینکه مالک منافع باشید (حق اجاره دادن ملک را داشته باشید) کافی است.

دریک ملک مشاع چطور می شود این دعوی را مطرح کرد؟ طرح دعوی خلع ید در ملک شراکتی

ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی تصریح کرده که زمانی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر میشود از کل ملک خلع ید صورت می پذیرد و تصرف شریکی که حکم به نفع او صادر شده تابع قوانین املاک مشاعی است، یعنی برای تصرف نیاز به اذن تمام شرکا دارد.

پس نتیجتا در ملکی که چند مالک داشته باشد هم می شود علیه مالک دیگر یا متصرف ثالث این دعوی را طرح نمود.

تفاوت دعوی خلع ید با تصرف عدوانی + وجوه اشتراک

نکته ای که باید مدنظر داشته باشیم در دعوای تصرف عدوانی این است که در اینجا مالکیت مد نظر نیست و در این دعوی به سابقه تصرف توجه می شود. یعنی خواهان باید سابقه تصرف خود را و لحوق ( یعنی پیوستن تصرف خوانده به خواهان) و عدوانی بودن آن را ثابت نماید.

دعوی تصرف عدوانی بصورت کیفری هم قابل طرح می باشد که عده ای از حقوقدانان بر این اعتقادند که در نوع کیفری این دعوی مالکیت شرط می باشد. که رویه قضایی هم همین نظر را پذیرفته.

تاثیر قطعی بودن و یا نبودن در اجرای رأی

مسئله مهم دیگر در تشریفات این دو دعوی است، در تصرف عدوانی نیاز به قطعی شدن رأی برای اجرای آن نیست، و اگر طرف شما درخواست تجدید نظر کند مانع برای اجرا نمی شود، اما در خلع ید باید رای قطعی شود تا اجرائیه صادر گردد.

هزینه دادرسی

تصرف عدوانی از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود و لذا هزینه دادرسی آن مبلغ ثابت و مشخصی است ولی خلع ید از دعاوی مالی اموال غیر منقول است و میزان هزینه دادرسی آن با توجه به ارزش گذاری ملک توسط کارشناس صورت می گیرد.

حتما ببینید: نکات مهم در انتخاب وکیل

امکان طرح توسط چه کسانی میسر است؟

در دعوی تصرف عدوانی به علت مطرح نبودن مالکیت میتوان این دعوی را توسط هر شخصی که با وجاهت قانونی مثل نمایندگی یا شخصی که به امانت مال دیگری را تصرف کرده است مطرح کرد. ولیکن در خلع ید این دعواباید از طرف ذی نفع مطرح شود که میتواند مالک باشد یا وکیل وی، یا قائم مقام.

مراحل دعوی خلع ید در دادگاه

بعد از طرح دادخواست توسط شما ابتدا دادگاه باید مالکیت شما را بر ملک مورد ادعا احراز نماید و برای این موضوع ارائه سند لازم است و همچنین استعلامات ثبتی.

در اقدام بعدی باید برای دادگاه احراز گردد که تصرف خوانده غیر مشروع و قانونی است.

و همچنین بررسی اداعای خواهان مبنی بر تصرف خوانده در همان محدوده مورد ادعای خواهان که معمولا از طریق معاینه محلی صورت میگیرد.

اما خوانده در دفاع باید مشروعیت و وجاهت تصرف خویش را اثبات کند وگرنه تصرف او در ملک در مقابل شخصی که سند مالکیت دارد غاصبانه خواهد بود و حکم خلع ید وی صادر خواهد شد.

ممکن است فرضی را در نظر بگیرید که شخصی ملکی را خریده ولی هنوز سند رسمی به نام وی تنظیم نشده باشد و ملک به وی تحویل داده نشده حال تکلیف چیست؟ چه اقدامی باید انجام داد؟

همانطور که پیشتر اشاره نمودیم اول باید مالکیت شخص بر ملک مستقر شود، لدا باید ابتدا دعوی الزام به تنظیم سندر سمی مطرح شود و پس از آن که سند به نام او صادر گشت و مالکیت استقرار پیدا نمود اقدام به طرح دعوی خلع ید نماید.

چند پرسش رایج درباره خلع ید

اگر ملک دارای سند عادی بود و یا مالک سند نداشت برای طرح دعوی چه باید کرد؟

  • در چنین مواقعی دادگاه به ماهیت مالکیت رسیدگی می کند و پس از اثبات آن حکم به نفع خواهان صادر می نماید.

اگر متصرف غاصب در ملک بنایی ایجاد کرده باشد تکلیف آن چیست؟

  • طبق نظر دیوان عالی کشور خلع ید ملک غصبی بدون قلع و قمع مستحدثات امکان پذیر نیست. و درواقع اگر آن بنا قلع و قمع نشود انگار که تصرفات غاصب ادارمه پیدا کرده.

ما چند شریک در یک ملک مشاع هستیم آیا می شود در یک ملک شراکتی دعوی خلع ید مطرح کرد؟

  • بله، شریک ملک مشاع می تواند علیه غاصب این دعوی را مطرح کند، به تنهایی!

چنانچه نیاز به وکیل برای خلع ید در مشهد و یا وکیل برای  تصرف عدوانی در مشهد دارید می توانید با شماره ۰۹۱۵۴۵۶۲۶۶۱ حاصل نمائید.

اگر وکیل پرونده شما را پیش برد چه مزایایی دارد؟

بالا رفتن سرعت عمل در نتیجه گیری

عدم نیاز به به حضور شما در روند پیشبرد کار

اگر اقداماتی مانند اخذ دستور موقت و یا تامین دلیل لازم بود وکیل با توجه به تخصص خود می تواند انجام دهد.