چه تغییراتی در قانون جدید بوجود آمد + وکیل چک در مشهد

به تازگی برخی از ماده های قانون صدور چک دچار تغییرات و یا به عبارتی به روز رسانی هایی شده اند از جمله این موارد می توان به مسدود شدن تمامی حساب های شخص صادر کننده بلا محل تا ممنوعیت صدور چک حامل می باشد. در ذیل برای شما که احتمالا در جست و جوی وکیل برای چک در مشهد هستید، تیتر گونه به برخی از این تغییرات اشاره می کنیم و سعی در پاسخ دادن به این سوال که چه تغییراتی در قانون جدید بوجود آمده می کنیم.

الزامی بودن ثبت شخص مالک در سامانه صیاد

در تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ این قانون اشاره شده که تسویه چک تنها درسامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و پس از دو سال در وجه مالک نهایی چک بر اساس استعلام در سامانه صیاد صورت می پذیرد، و چنانچه چکی مالک آن در سامانه صیاد ثبت نگردیده باشد مشمول این قانون نخواهدبود و بانک ها موظف به عدم پرداختآنها می باشند.

ممنوعیت صدور برای اشخاص ورشکسته

در گذشته افراد ورشکسته به این علت که نمی توانستند چک صادر کنند راهی برای دور زدن قانون پیش رویشان بود که با ثبت شرکت اقدام به صدور آن می نمودند.

اما در قانون جدید به این موضوع اشاره شده که شرکت و فرد ورشکسته دیگر نمی توانند اقدام به صدور این سند نمایند.

عدم نیازبه طی شدن پروسه دادگاهی برای توقیف اموال

دارنده با گواهی عدم پرداخت می تواند به اجرای احکام مدنی مراجعه نماید و درخواست اجرای آنرا نماید تا در صورت وجود اموال اقدام به توقیف آنها نماید.

مسدود شدن کلیه حساب های صادر کننده چک بلا محل

بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن در سامانه سیاد این اتفاقات تا زمان رفع سوء اثر از چک برای صادر کننده این نوع چک می افتد:

۱- عدم افتتاح هرگونه حساب جاری و یاصدور کارت بانکی

۲- مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هرمبلغی که متعلق به صادر کننده نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ .

۳- عدم پرداخت هرنوع تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی

۴- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تکلیف بانک در مقابل دارنده

برای شما که شاید بدنبال وکیل برای چک در مشهد هستید، بی نمک نیست که به برخی از پرسش های خود رایگان دسترسی داشته باشید.

چنانچه موجودی حساب کامل نباشد، یا به هر دلیلی دارنده موفق به وصول چک نشود، بانک به درخواست دارنده عدم پرداخت را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می نماید.

گواهینامه عدم پرداخت تحویل دارنده می شود و باید دارای کد رهگیری و مهر بانک باشد، و در غیر اینصورت در مراجع قضایی و یا ثبتی برای صدور اجرائیه اعتباری ندارد.

چگونه از چک های برگشتی طبق قانون صدور چک جدید رفع سوء اثر نماییم؟

صادر کننده می تواند مبلغ را به حساب واریز نماید، و بانک حساب را تا برداشت مبلغ توسط دارنده یا نهایت یک سال مسدود می نماید، ضمنان بانک باید واریز مبلغ را اطلاع دهد به ایشان.

راه دیگر ارائه لاشه چک به بانک می باشد؛

اگر دارنده شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی باشد، ارائه نامه رسمی این نهاد، یا رضایتنامه محضری دارنده حقیقی؛

حکم قضایی (خصوصا در مواردی که در دادگاه برای عدم پرداخت وجه چک طرح دعوی می شود و صادر کننده برائت ذمه خود را ثابت می نماید)؛

گذشت ۳ سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت، به شرط عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری.

اعتبار سنجی برای دادن دست چک در قانون جدید چیست؟

ماده ۶ این قانون به موضوع اعتبار سنجی پرداخته که سعی می کنیم خیلی خلاصه به آن بپردازیم.

مواردی مثل صدور دست چک ها طبق سامانه صیاد و اعتبار سنجی آنها، همچنین هر برگ این دسته چک ها باید شناسه و مدت اعتبار مشخصی داشته باشند.

با توجه به این اعتبار سنجی که برای صدور دسته چک ها صورتمی پذیرد، برای هر کدام از آنها میزان مشخصی اعتبار لحاظ می شود که، مجموع مبالغی که صادر کننده چنین چک ها صادر کرده اند و هنوز پرداخت نشده، نمیتواند از این اعتبار بیشتر باشد. طبیعتا اعتبار سنجی دروغین یا غیر واقعی مجازاتی را در پی دارد.

حداکثر مدت اعتبار این چک ها ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک است، و اگر چکی پس از اتمام مدت اعتبار صادر شود از مزایای قانون صدور چک بی بهره است.

نحوه صدور اجرائیه برای وصول وجه چک

در ماده ۲۳ قانون صدور چک توضیحاتی راجع به صدور اجرائیه برای چک نوشته شده که به زبانی سلیس برای شما شرح می دهیم. در واقع دارنده بجای طرح دعوی مستقیم در دادگاه می تواند تقاضای اجرائیه نماید.

دارنده می تواند با رجوع به دادگاه صالح ضمن درخواست صدور اجرائیه چک برای مبلغ آن، برای حق الوکاله وکیل هم این درخواست را مطرح نماید تا دادگاه بدون صدور حکم قضایی و رسیدگی این امر را انجام دهد.

چه زمانی چک کیفری یا حقوقی می شود؟

حال ممکن است این سوال بوجود آید که چه دادگاهی صالح برای این اقدام است؟ طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ این دادگاه همان دادگاه صالح برای طرح دعوی است. یعنی:

  • دادگاه محل اقامت صادر کننده
  • دادگاه محل وقوع شعبه صادر کننده چک
  • و دادگاه محل صدور چک

دقت نمایید که این نوع اجرائیه با اجرائیه صادر شده از اجرای ثبت تفاوت دارد، چرا که برای اجرائیه ثبتی باید صرفا به اداره ثبت محل وقوع شعبه مراجعه نمائیم. که در ادامه بدان هم خواهیم پرداخت.

اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک (تمام یا بخشی) و حق الوکاله وکیل صادر می شود.

برای مطالبه خسارت تاخیر می توان دعوی جداگانه ای مطرح کرد و این خسارت قابل مطالبه نیست. و تنها علیه صادر کننده صادر می شود و ضامن یا ظهر نویس را شامل نمی شود.

نکته دیگر در رابطه با اجرائیه برای وصول چک این موضوع است که چنانچه چک به نمایندگی صادر شود اجرائیه به نحو تضامن علیه نماینده و صاحب حساب، یا هرکدام جداگانه، قابل صدور است.

چنانچه اجرائیه صادر شد، صادر کننده باید ظرف ۱۰ روز از ابلاغ آن مالی پرداخت نماید، رضایت دارنده را جلب نماید یا مالی را جهت اجرا معرفی نماید.

نکته جالب توجه برای صدور اجرائیه از طریق دادگاه این مورد است که اگر چک به صورت مشروط صادر شده باشد، یا بابت تضمین باشد و همچنین دلیل برگشت خوردن چک دستور عدم پرداخت باشد دادگاه اجرائیه را صادر نمی نماید.

حال اجرائیه صادر شد و صادر کننده آن ادعا داشت که وجه را سابقا پرداخت نموده، یا اصلا چک بابت امانت صادر شده، یا امضای او جعل شده و… می بایست طرح دعوی جداگانه نماید. اما این دعوی مانع روند صدور اجرائیه نیست مگر حصول ظن قوی مرجع قضایی یا وقوع ضرر جبران ناپذیر که با اخذ تامین مناسب این اقدام را انجام می دهد. اما اگر صادر کننده با سند رسمی ادعای خود را مطرح نمود یا با دلائل قابل قبول ادعای مفقودی چک را داشت دادگاه بدون اخذ تامین دستور توقیف را خواهد داد.

نکته جالب دیگر بحث صلاحیت شورا حل اختلاف است که بر خلاف زمانی که ما قصد طرح دعوی مبالغ تا ۲۰ میلیون تومان را داشتیم باید از طریق شورا اقدام به طرح دعوی می کردیم، اما حال برای صدور اجرائیه چک های تا ۲۰ میلیون تومان هم می بایست از طریق دادگاه اقدام کرذ.

نحوه صدور اجرائیه از اجرای ثبت

برای صدور اجرائیه ثبتی باید با گواهی عدم پرداخت که مطابقت امضای چک در آن توسط بانک تصدیق شده باشد را به اداره ثبت بانک محال علیه برد(در واقع تنها به دلیل مغایرت امضا صدور اجرائیه ممکن نخواهد بود، نه دلیل دیگری) اما چند نکته در قیاس اجرائیه از طریق دادگاه با اجرائیه ثبتی قابل توجه است.

این اجرائیه صرفا در صلاحیت اجرای ثبت شعبه بانک صادر کننده چک است.

دارنده باید اصل چک و گواهی عدم پرداخت را تحویل دهد.

اگر بخشی از مبلغ چک در حساب صادر کننده موجود بود و دارنده همان میزان را گرفت برای دریافت مابقی مبلغ گواهی اخذ شده از بانک را به اداره ثبت محل تحویل می دهد. دارنده هم می تواند شخصی که چک به نام او پشت نویسی شده باشد یا دارنده مستقیم یا حامل چک در رابطه با چک های حامل.

اجرائیه ثبتی فقط برای وصول مبلغ چک صادر می شود نه حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه.

فقط علیه صادر کننده قابل صدور است نه دیگر مسئولین چک.

چک نباید به صورت مشروط صادر شده باشد یا بابت تضمین، ولی اگر دستور عدم پرداخت چک داده شده باشد قابل صدور است.

از طریق اجرائیه ثبتی امکان ممنوع الخروجی و توقیف اموال نیز فراهم است..

امیدواریم از مطالب فوق نهایت استفاده را برده باشید.

کارشناس ۱۰۵ امور حقوقی مشهد وکیل

چک

چنانچه نیاز به راهنمایی وکیل برای وصول چک در مشهد دارد به ما در تماس باشید.
۰۹۱۵۴۵۶۲۶۶۱