برای طلاق توافقی باید چه کرد؟ مراحلش رو بگید لطفا

همسرم اعتیاد به شیشه داره و یک دختر ۶ ساله دارم که می خوام حضانتشو ازش بگیرم…