خیانت در امانت و توضیحات کامل آن

امروزه خیانت در امانت به عنوان دعوی کیفری فراگیر رایج شده، چرا که هنگامی که شخصی مالی را به امانت یا به عنوان قراردادی قانونی بازهم به امانت نزد شخص دیگری سپرده باشد و او خلاف توافق آن را استفاده نماید یا پیمان شکنی کند می توان گفت خیانت در امانت رخ داده.

جنبه عمومی دارد

خیانت در امانت اگر در جامعه رایج شود و قبح و زشتی آن از بین رود باعث هرج و مرج و بی ثباتی می شود و به همین منظور از آن دسته جرائمی ایت که جنبه عمومی دارد. یعنی چنانچه شاکی خصوصی رضایت دهد بازهم از منظر عمومی جرم باید رسیدگی و مجازات صورت گیرد.

بنا به توضیح وکیل خیانت در امانت گروه مشهد وکیل، به بیان ساده: مالی از طرف شخصی یا متصرف قانونی ایشان به شخصی دیگر سپرده شده و بنا بر این بوده که آن مال به مصرف قانونی برسد و یا مسترد شود اما وی با سوء نیست آن مال را تلف، استعمال، تصاحب و یا مفقود نماید، در این هنگام خیانت در امانت رخ داده.

مجازات خیانت در امانت چیست

بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ بخش تعزیرات: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف  یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

آیا هر عدم استردادی می تواند خیانت در امانت تلقی شود؟

پاسخ به این سوال قطعا منفی است، چرا که ممکن است مالی قهرا به فرد یا افرادی برسد، مانند زمانی که شخصی فوت می کند و ورثه او مال امانت گذاشته شده نزد مورث خود را به شخص امین بر نمی گردانند، در اینجا بدین دلیل که به این افراد مال سپرده نشده نمی توان ادعای خیانت در امانت را مطرح کرد و باید از طریق طرح دعاوی حقوقی مسئله را پیگیری نمود.

نکته مهم دیگر داشتن سوء نیت است، فرضی را در نظر می گیرم که در آن شخصی مال شخص دیگر را به این علت که از وی طلبکار است بر نمی گرداند، در این حالت چه؟ آیا می توانیم بگوئیم عدم استرداد مال به دلیل طلبکار بودن نشانه خیانت در امانت است؟ پاسخ وکیل خیانت در امانت گروه مشهد وکیل این است که در این جا به این علت که سوء نیت حاصل نشده بازهم نمی شود ادعای خیانت در امانت را مطرح نمود.

فی الواقع باید مفقود کردن، استعمال، تلف کردن، تصاحب ازامین سر بزند و از این طریق به مالک ضرری وارد آید تا بتوان گفت خیانت در امانت رخ داده.

اگر خریدار ما بقی پول را نداد می توانیم خیانت در امانت شکایت کنیم؟

همانطورکه سابقا در مبحث الزام به تنظیم سند الزام به تنظیم سند رسمی سابقا توضیح دادیم، عده ای پس از معامله بخشی از ثمن را می گیرند و ما بقی را وعده تعیین می کنند، در هنگام سر رسید خریدار اقدام به تسویه حساب نمی کند و فروشنده به گمان اینکه مال در دست او امانت است اقدام به طرح دعوی خیانت در امانت می نماید، حال به نظر شما چه اتفاقی می افتد؟

دادسرا قرار منع تغقیب صادر می کند چرا که به محض وقوع عقد بیع فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع (همان موضوع مورد معامله) می شود.

مال باید بصورت قانونی به امین سپرده شده باشد

چنانچه مالی از طریق غاصب یا سارق یا طریقی غیر از مالک، یا شخصی که تصرف قانونی مشروع داشته باشد، به دست شخصی سپرده شود با توجه به متن قانون نمی توان گفت جرم خیانت در امانت محقق گشته.

وقوع ضرر باید محرز شود

وکیا خیانت در امانت مجموعه مشهد وکیل در ادامه توضیحات خود افزود: برای تحقق این جرم باید نتیجه آن که ورود ضرر به مالک است محرز شود.

شما ممکن است مالی را به امانت نزد کسی بگذاریدو او برای جلوگیری از ورود ضرر به شما ناچار به اقداماتی شود که وضعیت آنرا به کلی تغییر دهد در این فرض نمی توان گفت خیانت در امانت رخ داده.

چنانچه درگیر پرونده خیانت در امانت هستید حتما با وکیل متخصص خیانت در امانت مجموعه مشهد وکیل گفت و گو نمائید. می توانید هم از طریق فرم در خواست وقت مراجعه  و یا مشاوره تلفنی با ایشان مسئله خود را مطرح نمائید.

کارشناس ۱۰۵- دپارتمان کیفری مشهد وکیل

پس به طور کلی و خلاصه:

برای اثبات خیانت در امانت باید :

  • مالی که مورد ادعای خیانت است باید به امانت نزد شخص قرار داده شده باشد
  • آن مال باید از طرف مالک، متصرف قانونی ایشان یا شخصی که اجازه از طرف او را دارد به امانت داده شده باشد.
  • شخص امین باید با سوء نیت اقدام به تلف، تصاحب، مفقود و یا استعمال کردن آنرا به ضرر مالک انجام دهد.
  • قرار بر استرداد مال ( برگرداندن آن ) به مالک یا متصرف قانونی او بوده. اما وی از این کار امتناع نماید. و یا قرار بر به مصرف معین رسیدن مال بوده که این اتفاق نیفتاده.

چه مواردی وصف امانی بودن را از بین می برد

راهی که مال به دست شخص رسیده نباید از طریق سرقت، یا جهتی نامشروع باشد، یا نباید مثلا فرد در ازای طلب خود مال شخصی را نگه داشته باشد…

مجازات خیانت در امانت

مجازات فرد خائن ۶ ماه تا ۳ سال حبس طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد.