برای فروش ملک مشاع باید چه کرد

سلام ملکی به ما سه برادر ارث رسیده، من سهمم رو از ملک می خواهم، متراژ آن حدود ۳۰۰۰ متر است، آنها راضی به فروش نمی شوند و قصد دیگری دارند، لطفا راهنمایی ام کنید که برای فروش ملک مشاع باید چه کنم؟


سلام، در ملک مشاع هیچ یک از شرکا بدون اجازه دیگری حق دخل و تصرفی ندارد، و اگر شما بدنبال احقاق حق خود هستید باید با مراجعه به اداره ثبت منطقه درخواست افراز دهید تا در صورت قابل افراز بودن سهم شما جدا گردد.

کارشناس ۱۰۶-دپارتمان ملکی مشهد وکیل