ارزیابی پرونده شما

.

.

با توجه به درخواست و تماس های فراوان شما عزیزان و سوالات مکرر در رابطه با ارزیابی ریالی حق الوکاله، و همچنین پروسه زمانی انجام کار، سامانه مشهد وکیل اقدام به ارزیابی رایگان پرونده شما توسط وکیل متخصص می نماید. کافیست اطلاعات ذیل را تکمیل نمایید.

تکمیل فرم