الزام به حضور شاهد در دادگاه

با عرض سلام و خسته نباشید برای ۲ شاهد در یک پرونده حقوقی از طریق دادگاه احضاریه ارسال شده است و در ابلاغیه که به ما ارسال شده از ما خواسته شده که این دو شاهد را در جلسه بعدی حاضر کنیم و همزمان دادگاه نیز احضاریه حضور در دادگاه برای این ۲ شاهد ارسال کرده است آیا این دو شاهد میتوانند به این احضاریه دادگاه بی توجه باشند یا نه ؟ و بی توجه بودن به این احضاریه چه عواقبی دارد؟ *در ضمن پرونده حقوقی میباشد* لطفا در این مورد راهنمایی نمایید.تشکر فراوان

سلام دوست عزیز، در محاکم حقوقی شاهد را نمی توان ملزم و اجبار به حضور در دادگاه نمود، لیکن اگر ایشان حضور پیدا نکنند دو مرتبه توسط دادگاه دعوت می شوند و در نهایت به علت عدم حضور ایشان می توانید از گواهی شاهد بر شاهد استفاده نمایید.